Room 1 

Nach der Natur/der Natur nach

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Nach der Natur, Ausstellungsansicht 2017

Future Pilots Red 1, 2017, Ceramics, 23 x 12 x 11 cm approx. each

Future Pilots Green 1, 2017, Ceramics, approx. 23 x 12 x 11 cm each

Future Pilots Red 2, 2017, Ceramics, 23 x 12 x 11 cm approx. each

Future Pilots Green 2, 2017, Ceramics, 23 x 12 x 11 cm approx. each

Future Pilots Red 3, 2017, Ceramics, 23 x 12 x 11 cm approx. each

Future Pilots Green 3, 2017, Ceramics, 23 x 12 x 11 cm approx. each

Future Pilots Red 4, 2017, Ceramics, 23 x 12 x 11 cm approx. each

Future Pilots Green 4, 2017, Ceramics, 23 x 12 x 11 cm approx. each

Future Pilots Red 5, 2017, Ceramics, 23 x 12 x 11 cm approx. each

Future Pilots Green 5, 2017, Ceramics, 23 x 12 x 11 cm approx. each

Future PilotsRed 6, 2017, Ceramics, 23 x 12 x 11 cm approx. each

Future Pilots Green 6, 2017, Ceramics, 23 x 12 x 11 cm approx. each